Đã có lịch thi đấu

Đã có lịch thi đấu nội dung 1425 giải

NHA KHOA SÀI GÒN B.H lần 7 . Vì lý do thời tiết nên các vdv đến đúng h để thi đấu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *