Danh sách lên xuống điểm sau giải LiOA Lần 2. Các vdv dưới 650 không được xuống điểm khi thua Play off

Danh sách lên xuống điểm sau giải LiOA Lần 2. Các vdv dưới 650 không được xuống điểm khi thua Play off

+ Lên Điểm:

1: A Châu XB +10

2: Chị Như XB +10

3: A Cao Rượu HQS +10

4: Chị Sương NT +10

5: A Trường (Tân Hiệp) +5

6: Chị Nhã BH +5

7: A Hùng CA +5

8: Chị Thanh AG +5

9: A Bình Nguyên KCP +10

10: A Quang (Vĩnh Cửu) +10

11: A Khải LiOA +10

12: A Út Trọc +10

13: A Thành Long +5

14: A Sáu Lightinh +5

15: A Long HQS +5

16: A Minh AB +5

17: A Quốc KH +10

18: A Vạn Hà +10

19: A Tuấn Cảng +10

20: A Tín ( Long Thành) +10

21: A Tuyển +5

22: A Phong XD +5

23: A Đất HQS +5

24: A Tân Olympic +5

Danh sách xuống điểm :

Đôi Nam Nữ 1250

1: A Linh LED -5

2: Chị Yến BH -5

3: Phạm Trung -5

4: Chị Khuê -5

5: A Hải LiOA -5

6: Chị Loan LK -5

7: 7 Lạc -5

8: Chị Thanh LK -5

9: A Tuấn Anh -5

10: chi Ái Linh -5

11: Chị Trúc TG -5

12: A Phan CB -5

Đôi Nam 1275:

1: A Nguyên LiOA-5

2: A Dương LiOA -5

3: A Toàn LiOA -5

4: A Phan CB25 -5

5: A Huyền CB25 -5

6: A Tùng LiOA -5

7: A Kiên LiOA -5

8: A Cường LiOa -5

9: A Thi LiOA -5

10: A Tưởng A29-5

11: A Huy GD -5

12: A Bình PCC -5

13: A Tuấn Bonus -5

14: A Ngọc KCP -5

15: A Hiếu TBĐ -5

16: A Vũ Happy -5

17: A Hùng A29 -5

18: A Long HDC -5

Nội Dung Đôi Nam 1400:

1: A Linh Đỗ -5

2: A My Mập -5

3: A Pipo -5

4: A Vĩnh Hải Inox -5

5: A Ni KH -5

6: A Lợi KH -5

7: A Út KH -5

8: A Hồ Tùng -5

9: A Thống HT -5

10: A Duyên Kinh Bắc -5

11: A Phúc Thốt Nốt -5

12: A Cường LiOA

13: A Đậu KCP -5

14: A Bi HQS -5

15: A Tiến HQS -5

16: A KuTin -5

17: A Vinh Hydro -5

18: A Phát TDTT -5

19: A Doan CB25 -5

20: A Trí Đồng Xoài -5

21: A Nghêu Duy BP -5