Danh sách lên xuống điểm sau giải Nha Khoa Lần 8

Danh sách cập nhật sau giải Nha Khoa Sài Gòn Biên Hoà lần 8.

1: Cẩn NK +10

2: Viên NK +10

3: Long HQS +10

4: Thắng LiOA +10

5: Pô Sài Gòn +5

6: Ngọc Phonix +5

7: Hà Đak Nông +5

8: Thành Đak Lak +5

9: Tú HS +10

10: Khoa HDC +10

11: Long HDC +10

12: Duy HDC +10

13: Quý Tân Thành +5

14: Trường Tân Thành +5

15: Trường tân Thành +5

16: Giang Tay Trái +5

17: Nhân Điện +10

18: Đạt GT +10

19: Kỹ HT +10

20: Thanh Q2 +10

21: Hoà KTS +5

22: Tuấn SP +5

23: Phúc Thốt Nốt +5

24: Diện Q2 +5

Các VDV thua Play off

1: Cao Rượu 179 -5

2: Quyền BIDV -5

3: Tài Nhơn Trạch -5

4: Sơn Võ Nhơn Trạch -5

5: Khang LA -5

6: Minh Trí LA -5

7: vũ LK -5

8: Hải Inox -5

9: Thành Long LT -5

10: Bin TB -5

11: Phong TB -5

12: Phiệt TB -5

13: Giàu NTD -5

14:

15: Hưng CB25 -5

16: Linh Vingal -5

17: Tản Đà -5

18: Kiên A29 -5

19: Thời LA -5

20: Châu Nhuận Phát -5

21: Tín LT -5

22: My LT -5

23: Đại Đen LT -5

24: Tuấn Cảng -5

25: Hùng GV -5

26: Duy tóc bạc -5

27: Tự Ga -5

28: Huy Q7 -5

29: Chiến LiOA -5

30: Thịnh BD -5

31: Khá VT -5

32: Nghĩa CB25 -5

33: Tú 57 -5

34: Đất HQS -5

35: Chương in Ấn -5

36:

37: Thảo CT -5

38: Thống HT -5

39: Tây Ford -5

40: Giang Trung Thiện -5

41: Lê Hưng -5

42: Cường Nhỏ LA -5

43: Vinh DI Linh -5

44: Long Phạm -5

45: Vũ Tóc Dài

46: Kim Cương Phú -5

47: Đen KH -5

48: Trường Q7 -5

49: Bé Thanh Đa -5

50: khánh Phan Rang -5

51: Chiến CT -5

52: Huấn Eximbank -5