Thông báo tiền thưởng giải nha khoa sài gòn lần 7

BTC xin thông báo: vi số lượng 1300 đông nên BTC thưởng thêm tứ kết 1.500.000 cho các cặp vdv. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :

* ĐÔI NAM 1750 :

Vô địch : 20.000.000 đ + Cúp

Hạng nhì : 10.000.000 đ + Cúp

Đồng hạng ba : 5.000.000 đ + Cúp

Tứ kết : 2.000.000

* Đôi nam 1425 :

VÔ địch : 15.000.000 + cúp

Hạng nhì : 7.000.000 + cúp

Đồng hạng ba : 4.000.000+ cúp

Tứ kết : 2.000.000

* Đôi nam 1300 :

Vô địch : 12.000.000 + cúp

Hạng nhì : 6.000.000 + cúp

Đồng hạng ba : 3.000.000 + cúp

Tứ kết : 1.500.000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *