Thông báo về cách thức lên xuống điểm của diễn đàn.

Diễn Đàn Tennis Trinh Đồng Nai xin thông báo :

I Lên xuống điểm:

  • Vào chung kết lên 10 điểm
  • Vào bán kết lên 5 điểm
  • Thua play off xuống 5 điểm

II Điểm hiện tại:

  • Là điểm của vdv tham gia thi đấu giải

III Điểm thấp nhất:

  • Là điểm của vdv có thể thua play off xuống đến mức thấp nhất và không hạ hơn được điểm này.

IV Ghi chú:

  • Tạo điều cho các vdv mới biết chơi 600 điểm. Các vdv từ 650 trở xuống khi thua play off sẽ không bị trừ điểm.